1. Xem báo cáo

Bước 1: Click vào icon trên thanh header

​✍Bước 2: Chọn thư mục “Tất cả các Báo cáo”

Tại thư mục này, bạn tìm kiếm và chọn xem chi tiết Báo cáo cần xem.

2. Danh sách báo cáo
a. Người liên hệ mới

Mục đích

– Hiển thị danh sách các Người liên hệ mới tạo/cập nhật gần nhất của người dùng

Ý nghĩa

– Cho phép người dùng năm thông tin tổng quan KH và thao tác nhanh tại Dashboard => Điều chỉnh chăm sóc bán hàng & tái bán hàng hiệu quả

b. Khách hàng sinh nhật tháng này

Mục đích

– Hiển thị danh sách các KH cáo sinh nhật trong tháng

Ý nghĩa

– Cho phép người dùng xác định các đối tượng có sinh nhật trong tháng để gửi email, sms chúc mừng sinh nhật,…

c. Khách hàng sắp hết hạn hợp đồng

Mục đích

– Hiển thị danh sách các Khách hàng có hợp đồng sắp đến hạn

Ý nghĩa

– Giúp người dùng nhắc nhở KH kịp thời

– Tránh ảnh hưởng tình hình chung

d. Khách hàng sắp hết hạn bảo hành/bảo trì

Mục đích

– Hiển thị danh sách các KH gần đến hạn bảo hành / bảo trì

Ý nghĩa

– Cho phép người dùng xác định các đối tượng nhắc nhở hạn bảo hành bảo trì (nếu cần)

e. Khách hàng quá X ngày không được chăm sóc

Mục đích

– Hiển thị danh sách các KH không được chăm sóc trong x ngày

Ý nghĩa

– Cho phép người dùng xác định các đối tượng cần tái chăm sóc (nếu cần)

– Tránh gây ảnh hưởng đến tiến độ

f. Khách hàng quá X ngày không có đơn hàng

Mục đích

– Hiển thị danh sách các KH không có đơn hàng trong x ngày

Ý nghĩa

– Cho phép người dùng xác định các đối tượng cần tái chăm sóc (nếu cần)

g. Khách hàng sắp đạt mức thành viên cao hơn

Mục đích

– Hiển thị danh sách các KH sắp đạt mức doanh số cao hơn

Ý nghĩa

– Cho phép người dùng xác định các đối tượng cần đẩy mạnh chăm sóc