Đây là loạt bài viết hướng dẫn gửi tín nhắn Zalo trên hệ thống CRM, với tiêu chí gửi tin nhắn miễn phí và gửi tin nhắn có phí.