Phần mềm CloudPRO CRM quản lý dữ liệu trên nhiều phân hệ khác nhau, những phân hệ đó được gọi là module, ví dụ một số module hỗ trợ cho từng bộ phận khác nhau như:

  • Các module quản lý thông tin khách hàng: KH thô, Lead, Công ty, Người liên hệ

  • Các module hỗ trợ hoạt động Marketing: Chiến dịch, Marketing List, Mẫu Email, Mẫu SMS,…

  • Các module quản lý bán hàng: Cơ hội, Báo giá, Đơn hàng, Hoá đơn, Hợp đồng,…

  • Các module quản lý và CSKH: Ticket, Kho kiến thức,…

Và còn nhiều module hỗ trợ khác.

Để xem tất cả các module có trên hệ thống của bạn, bạn có thể tham khảo hướng dẫn dưới đây

Lưu ý: Phần hướng dẫn này dành cho user có quyền quản trị hệ thống

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”

Ảnh có chứa văn bản, ảnh chụp màn hình, trong nhà

Mô tả được tạo tự động

Bước 2: Tại màn hình cấu hình hệ thống, bạn chọn danh mục “Quản lý module” rồi chọn “Modules”

Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động

Bước 3: Tại đây hiển thị tất cả modules đang hoạt động trên hệ thống.

Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động

Tại màn hình quản lý modules, bạn có thể thực hiện một số thao tác cài đặt nhanh cho module như: Set workflow chạy tự động, quản lý layout và giao diện, tuỳ chỉnh danh sách dropdown,…

Ảnh có chứa văn bản

Mô tả được tạo tự động

Chúc bạn thao tác thành công!