1. Xuất Hóa đơn

Tại màn hình chi tiết của Hóa đơn cần xuất ra file, bạn di chuyển đến mục   Chọn “Xuất File PDF”

Khi bạn chọn “Xuất File PDF”, hệ thống sẽ tự động tải đơn hàng này về file PDF, bạn có thể mở xem và gửi cho khách hàng.

Lưu ý: Này là form xuất mặc định của hệ thống, trong trường hợp hệ thống bạn cần tuỳ chỉnh lại thông tin form mẫu thì liên hệ tư vấn dự án để được hỗ trợ.


2. Gửi hóa đơn cho khách hàng qua email

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của Hóa đơn cần gửi mail kèm file, bạn di chuyển đến mục  Chọn “Gửi Email kèm file PDF”

​✍Bước 2: Nhập thông tin Email, sau đó chọn “Gởi mail

Ghi chú:

1.Tới: Địa chỉ email của người nhận

2. Tiêu đề: Tiêu đề email gửi đi

3. Chọn mẫu email: Bạn có thể chọn sẵn các mẫu email sao cho phù hợp với nội dung gửi

4. File hóa đơn đính kèm

5. Nội dung email gửi đi

​✍Bước 3: Theo dõi kết quả sau khi gửi

Sau khi chọn gửi, phần mềm sẽ thông báo gửi thành công hay thất bại.

Bạn có thể theo dõi, xem lại chi tiết email này tại profile của Người liên hệ, Công ty liên quan đến hóa đơn này.