Điều đầu tiên trước khi bắt đầu sử dụng CloudPRO CRM App là bạn phải tải và cài đặt ứng dụng về smartphone/ máy tính bảng.

1. Đối với Android

Bước 1: Vào CH Play, sau đó tìm kiếm app bằng từ khóa “CloudPRO CRM”

​​

​✍Bước 2: Tiến hành cài đặt app vào điện thoại


2. Đối với IOS

​✍Bước 1: Vào App Store và search từ khóa “CloudPRO CRM”

​​

​✍Bước 2: Tiến hành cài đặt App vào điện thoại