Hướng dẫn cấu hình trên Hana

Ở bài viết hướng dẫn bạn cách thực hiện:

– Cấu hình thông tin chung: cập nhật thông tin ứng dụng, cài đặt nhận thông báo.

– Phân quyền cho các thành viên.

Ngoài ra, còn một số cấu hình khác, bạn vui lòng truy cập vào đường link, tìm kiếm và xem hướng dẫn: https://hotro.hana.ai/

Lưu ý: Các thao tác thực hiện này chỉ dành cho Chủ ứng dụng, những vai trò còn lại sẽ không có quyền truy cập.


1. Cấu hình thông tin chung

​✍Bước 1: Click vào avatar bên góc phải, sau đó chọn “Cài đặt ứng dụng”

​✍Bước 2: Tại màn hình cấu hình thông tin chung, cập nhật các thông tin cho ứng dụng (nếu muốn), thiết lập lại cấu hình thông báo


2. Phân quyền cho thành viên

​✍Bước 1: Click vào avatar bên góc phải, sau đó chọn “Cài đặt ứng dụng”

​✍Bước 2: Tại màn hình phân quyền, tiến hành phân chia vai trò, quyền truy cập cho các thành viên