Đây là bước chốt xem Cơ hội này thành công hay thất bại để bạn có kế hoạch sale tốt hơn.

Sau khi bạn tương tác, chăm sóc khách hàng bằng các hoạt động bán hàng như: gọi điện tư vấn, gặp mặt hỗ trợ, báo giá thành công, nếu khách hàng chốt deal và đồng ý mua hàng, nghĩa là cơ hội đó đã thành công. Ngược lại, khách hàng không chốt thì cơ hội thất bại.

Trong CloudPRO CRM, bạn có thể cập nhật “Chốt Cơ hội” thông qua một trong các trường như:

– Trường “Kết quả” – cập nhật giá trị “Thành công”

– Trường “Bước bán hàng” – cập nhật giá trị “Thành công”

– Trường “Tỷ lệ thành công” – cập nhật giá trị “100%”

Bước 1: Tại màn hình chi tiết của 1 cơ hội cần đánh giá kết quả, bạn chọn “Sửa

​✍Bước 2: Bạn cập nhật lại kết quả cơ hội, chốt Kết quả thành công hay thất bại, sau đó click “Lưu” để cập nhật:

Thanh timeline sẽ hiện màu xanh nếu cơ hội đó được chốt Thành công:

Ngược lại, nếu cơ hội Thất bại thì thanh timeline sẽ hiện màu đỏ:

Tips: Ngoài ra bạn cũng có thể cập nhật kết quả Cơ hội, thông qua thao tác “Chỉnh sửa nhanh” tại màn hình danh sách Cơ hội

Sau đó cập nhật kết quả Cơ hội và chọn “Lưu”

Ngoài đánh giá kết quả từng Cơ hội, bạn có thể đánh giá nhiều cơ hội cùng 1 lúc thông qua chức năng “Cập nhật hàng loạt” hay còn gọi là “Mass update”

Bạn có thể tham khảo thêm chức năng Cập nhật hàng loạt