I. Giới thiệu

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn tạo tích hợp website với CRM.

Điều kiện ở đây là:

Đây là website của bạn được coding riêng (có thể dùng ngôn ngữ php, java, framework codeigniter … ), và website của bạn đã có form thông tin để khách hàng để lại thông tin.

Bạn hãy follow theo hướng dẫn từng bước để bắt đầu tích hợp website của bạn với

II. Thực hiện

1. Lấy thông tin access key

Bước 1: Login vào CRM, sau đó vào phần “Tùy chọn cá nhân”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Trong phần thông tin cá nhân, bạn kéo xuống dưới cùng, sau đó nhấn copy mã truy cập

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bạn hãy copy mã này ra ngoài, để sử dụng ở bước tiếp theo

Lưu ý: Trường hợp bạn không có thông tin truy cập vào CRM, bạn hãy liên hệ CloudPRO CRM để gửi cho bạn mã truy cập này.

2. Cấu hình submit dữ liệu về CRM

Hiện nay có rất nhiều tool để thực hiện việc tạo đoạn mã để lấy dữ liệu từ website của bạn về CRM. Để đơn giản CloudPRO CRM hướng dẫn bạn sử dụng công cụ post man để thực hiện việc này

(Bạn lưu ý: Bạn có thể sử dụng công cụ khác để thực hiện việc này)

Link dowload postman: https://www.postman.com/downloads/

Sau khi dowload postman và cài đặt vào máy tính, bạn hãy mở postman lên và thực hiện theo hướng dẫn

Bước 1: Click file chọn New

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 2: Click chọn “Collection”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Sau đó bạn chọn vào “New Collection” mới tạo và chọn “Add request”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 4: Tiếp đến click sang tab “Body”

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 5: Sau đó tick chọn kiểu hiển thị là “raw”

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 6: Tại mục request URL bạn điền theo cấu trúc:

<CRM-URL>/entrypoint.php?name=LeadCapture

Ví dụ: https://dev.cloudpro.vn/entrypoint.php?name=LeadCapture

Graphical user interface, text, application, Word Description automatically generated

Bước 7: Tại mục body bạn điền theo cấu trúc:

{

“access_key”: “???“,

“simple_params”: “0”,

“data”: {

“firstname”: “???“,

“mobile”: “???“,

“email”: “???”,

“description”: “???

}

}

Trong đó:

+ access_key: đã được bạn lấy ở phần 1

+ Các mảng dữ liệu data: firtname, mobile, email, description là những trường dữ liệu tương ứng sẽ hứng dữ liệu từ form của bạn đổ về.

Cụ thể:

‘firstname’ => ‘???’, ??? ở đây là tên value tương ứng trên form của bạn

Ví dụ: ?’firstname’ => ‘mauticform[ten_cua_ban]’,

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Trường hợp bạn muốn đổ thêm dữ liệu về CRM thì bạn có thể truy cập vào CRM và kiểm tra tên trường dữ liệu đó là gì như sau:

B1: Truy cập vào module Lead

Graphical user interface, application Description automatically generated

B2: Nhấn thêm mới Lead

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

B3: Tìm trường dữ liệu bạn muốn đổ từ website về, sau đó click chuột phải vào trường đó chọn kiểm tra

Graphical user interface, application Description automatically generated

B4: Copy tên trường tương ứng

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 8: Sau khi truyền đúng thông tin vào body bạn click chọn kiểu hiện thị Json

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

3. Kiểm thử

Bạn hãy truyền cứng dữ liệu vào để kiểm thử trước khi truyền value tương ứng trên form của bạn.

Bước 1: Bạn nhấn Send trên Postman

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 2: Kiểm tra thông tin bên dưới postman

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Kiểm tra dữ liệu bên CRM

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

4. Xuất code và gắn vào website

Sau khi đã kiểm thử xong, bạn tiến hành xuất mã để gắn vào website của bạn

Bước 1: Bạn click vào mục code

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 2: Tiếp đến bạn chọn ngôn ngữ website tương ứng của bạn.

Ví dụ ở đây website của tôi đang quản lý là dùng ngôn ngữ php tôi chọn PHP – cURL

Graphical user interface, text, application, email Description automatically generated

Bước 3: Cuối cùng bạn hãy copy đoạn mã này đưa vào website của mình

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Chúc tất cả các bạn thành công !!!