Menu chính là các danh mục phân loại các module trong phần mềm CloudPRO CRM.

Phần cài đặt này sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập các menu con (module con) trong từng danh mục menu chính của phần mềm.

Ví dụ: Danh mục khách hàng có các module con là: Người liên hệ, Công ty.

Để thiết lập bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt, sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”

​✍Bước 2: Click vào “Thiết lập thông tin”, chọn “Menu chính”

​✍Bước 3: Chọn đầu mục menu chính và thực hiện các thao tác theo yêu cầu.

  • Tắt module không cần hiển thị

  • Thêm module (cần hiển thị)

  • Kéo và thả một module để thay đổi thứ tự hiển thị