Trong quá trình sử dụng và theo dõi dữ liệu trên CloudPRO CRM App, một số record cần cập nhật thông tin mới nhất, bạn có thể sử dụng chức năng sửa như sau:

Ví dụ: Bạn muốn cập nhật lại địa chỉ của một Lead

​✍Bước 1: Vào menu bên góc trái

Bước 2: Vào module “Lead”

✍Bước 1: Vuốt màn hình từ phải sang trái ngay tại dòng dữ liệu muốn sửa, sau đó nhấn “ba chấm

​✍Bước 2: Chọn “Chỉnh sửa”

​✍Bước 3: Tại đây, tiến hành cập nhật lại các trường thông tin, sau đó lưu lại bằng cách nhấn vào “Lưu”

Tips: Bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu ngay trên màn hình chi tiết của dữ liệu