Thùng rác là module lưu trữ những thông tin, dữ liệu đã xóa trên hệ thống. Có thể khôi phục dữ liệu nếu xoá nhầm.

Ví dụ: thông tin khách hàng, thông tin người liên hệ, báo giá, hợp đồng … đã bị xóa và muốn khôi phục lại. Thực hiện các bước tìm và khôi phục dữ liệu theo các bước dưới đây:

​✍Bước 1: Tại menu truy cập vào “Thùng rác”

​✍Bước 2: Tìm kiếm dữ liệu đã xóa ở Module tương ứng

​✍Bước 3: Lựa chọn dữ liệu muốn khôi phục

​✍Bước 4: Click “Yes” để xác nhận