Chức năng này liên kết với Google Map giúp bạn có thể xác định được vị trí của khách hàng qua địa chỉ. Ứng dụng cho các trường hợp: bạn có lịch hẹn với khách hàng, bạn cần giao đơn hàng đến địa chỉ khách hàng… Bạn có thể xem được bản đồ ở các màn hình sau đây:

Bước 1: Tại màn hình trang chủ vào menu bên góc trái

Bước 2: Vào module “Lead”

​✍Bước 2: Tại màn hình danh sách, bạn vuốt màn hình từ phải sang trái ngay tại hồ sơ khách hàng muốn xem và nhấn vào “Khác”

​✍Bước 3: Nhấn vào “Bản đồ”

Tip: Bạn cũng có thể chọn xem “Bản đồ” ở màn hình chi tiết của một hồ sơ khách hàng.

Hoặc nhấn trực tiếp vào địa chỉ:

Hệ thống sẽ chuyển sang ứng dụng Google Map có sẵn trên điện thoại của bạn (nếu điện thoại không có ứng dụng Google Map thì hệ thống sẽ chuyển sang trình duyệt)

Lưu ý: Để xem bản đồ chính xác, bạn phải nhập thông tin địa chỉ chính xác.