Đơn hàng mua (PO) là module quản lý chi tiết giao dịch giữa bạn và nhà cung cấp: Đơn hàng mua này công ty nào cung cấp, sản phẩm gì, số lượng bao nhiêu, có giảm giá hay không, có giao hàng hay không, có điều khoản gì không…
Bạn có thể xuất thông tin Đơn hàng mua này ra định dạng file PDF để gửi nội bộ quản lý hoặc gửi cho nhà cung cấp.
Bạn có thể tạo Đơn hàng mua từ thao tác chuyển đổi Hoá đơn mà không cần nhập lại.

Quản lý đơn hàng mua trên phần mềm CloudPRO CRM gồm những gì?

​✔Tạo mới, theo dõi và tìm kiếm đơn hàng mua mọi lúc, mọi nơi (có kết nối internet)

​✔Có thể gửi Đơn hàng mua cho khách hàng qua Mail, ghi nhận hoạt động và lịch sử làm việc với đơn hàng: call, task, meeting ngay trên hệ thống CRM

​✔Quản lý nhật ký thay đổi thông tin đơn hàng mua: ai cập nhật, cập nhật nội dung gì

​✔Báo cáo thống kê đơn hàng mua