Để xem báo cáo thống kê (có sẵn) về Đơn hàng, bạn thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Click vào icon báo cáo trên thanh header

​✍Bước 2: Chọn thư mục “Tất cả các Báo cáo”

Tại thư mục này, bạn tìm kiếm và chọn xem chi tiết Báo cáo cần xem.

1. Đơn hàng mới

Mục đích

– Hiển thị danh sách các Đơn hàng mới tạo/cập nhật gần nhất của người dùng

Ý nghĩa

– Cho phép người dùng theo dõi Tình trạng, Ngày Tạo và Giá trị của các Đơn hàng

​?Điều chỉnh kế hoạch sales hiệu quả


2. Khách hàng quá X ngày không có đơn hàng

Mục đích

– Hiển thị danh sách các KH không có đơn hàng trong x ngày

Ý nghĩa

– Cho phép người dùng xác định các đối tượng cần tái chăm sóc (nếu cần)