Sau khi tương tác với khách hàng bằng các hoạt động chăm sóc như: gọi điện tư vấn, meeting tư vấn, trao đổi qua mail, báo giá,..Nếu mức độ tiềm năng Lead cao thì chuyển đổi sang người liên hệ.


Khi nào bạn cần chuyển đổi Lead sang Người liên hệ?

– Khi Lead có mức độ tiềm năng cao, có khả năng sẽ mua sản phẩm/dịch vụ của bạn => bạn cần tạo 1 cơ hội bán hàng với Lead này để tiếp tục chăm sóc.

– Khi Lead quyết định mua hàng.

Quy trình chuyển đổi Lead sang người liên hệ

Bước 1: Bạn chọn module “Lead”, tại màn hình danh sách, bạn tìm kiếm và chọn “Lead” cần chuyển đổi.

​✍Bước 2: Tại màn hình profile “Anh Đoàn Duy Quang” , click vào “Chuyển đổi Lead

Màn hình chuyển đổi Lead hiện lên, bạn kiểm tra lại các thông tin hoặc cập nhật lại (nếu muốn)

1.Khi Lead chuyển đổi là khách hàng công ty/doanh nghiệp/tổ chức và Lead là đại diện liên hệ thì bạn tick chọn “Thêm mới công ty & Người liên hệ”

2. Khi Lead chuyển đổi là khách hàng cá nhân, riêng lẻ thì bạn tick chọn “‌Thêm mới Người liên hệ”

3. Nếu chuyển đổi này có phát sinh Cơ hội với Lead, bạn tick chọn “Thêm Cơ hội”.

4. Giao cho: Chọn người dùng phụ trách Lead chuyển đổi này.

5. Chuyển dữ liệu liên quan tới:

– Công ty: Toàn bộ thông tin Lead này đc chuyển tới Công ty

– Liên hệ: Toàn bộ thông tin Lead này được chuyển tới Người Liên Hệ

​✍Bước 3: Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, bạn chọn “Lưu

Kết quả sau khi chuyển đổi Lead thành công thì hệ thống tự động lưu các thông tin Công ty, Cơ hội, Người liên hệ vào mỗi module tương ứng.