Bạn muốn nhập thông tin khách hàng, thông tin công ty,…nhưng không cho phép người dùng nhập giá trị trùng nhau?

Bạn muốn có 1 nguồn lưu trữ dữ liệu không bị trùng lặp và dư thừa?

Với nhiều dữ liệu quan trọng không cho phép dữ liệu được nhập trùng thì việc sử dụng tính năng cảnh báo giá trị trùng là rất cần thiết. Để biết cách thiết lập cảnh báo giá trị trùng trong phần mềm CloudPRO CRM thì các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Lưu ý: Bài viết hướng dẫn các bạn thiết lập trên module Lead, các module khác bạn thực hiện tương tự.

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt, chọn “Cấu hình hệ thống”

​✍Bước 2: Click vào “Quản lý module” chọn “Tùy chỉnh Module”

​✍Bước 3: Chọn module thiết lập cảnh báo trùng

​✍Bước 4: Tại màn hình “Chặn trùng lặp”, bạn chọn “Kích hoạt” chặn trùng lặp

​✍Bước 5: Chọn những trường dùng làm khóa để xác định chặn trùng

Tùy theo nhu cầu lưu trữ của từng công ty, từng khách hàng để bạn thiết lập khóa chặn trùng

Lưu ý: Chặn trùng lặp ở đây đang chạy theo điều kiện Và, nghĩa là nếu bạn chọn 2 tiêu chí để chặn trùng ở đây thì khi hệ thống gặp dữ liệu bị trùng cả 2 tiêu chí đó thì mới cảnh báo trùng. Còn 1 trong 2 tiêu chí khác nhau thì cũng không cảnh báo trùng ở dữ liệu đó.

​✍Bước 6: Chọn quy tắc chặn trùng

  1. Ưu tiên bản ghi cuối: Khi nhập mới, nếu có dữ liệu trùng thì hệ thống ưu tiên bản dữ liệu đã có trong phần mềm, được cập nhật mới nhất.

  2. Ưu tiên bản ghi nội bộ: Khi nhập mới, nếu có dữ liệu trùng, hệ thống ưu tiên bản dữ liệu trong phần mềm hiện tại.

  3. Ưu tiên bản ghi bên ngoài: Khi nhập mới, nếu có dữ liệu trùng, thì hệ thống ưu tiên bản dữ liệu mới.

Sau khi hoàn tất các bước thiết lập, bạn chọn “Lưu” để hoàn tất. Nếu dữ liệu đó có thông tin trùng với dữ liệu cũ trên phần mềm thì bạn sẽ nhận được thông báo trùng:

Lưu ý: Chức năng này chỉ có thể chặn trùng khi người dùng hoặc hệ thống khác tạo dữ liệu trong CRM. Dữ liệu được tạo ra bởi Workflow hoặc do Import sẽ không được chặn trùng.

– Đối với trường hợp Import dữ liệu hàng loạt từ file Excel, bạn thiết lập chặn trùng tại bước số 2 như hình:

– Đối với các dữ liệu trùng đã tồn tại trước đó trên hệ thống, bạn có thể sử dụng tính năng Tìm và gộp dữ liệu bị trùng để xử lý các dữ liệu này..