1. Thiết bị sử dụng

CloudPRO CRM App được sử dụng tốt nhất trên smartphone (hoặc máy tính bảng).

– Phiên bản thiết bị:

  • Hệ điều hành Android: phải từ 7. trở lên

  • Hệ điều hành IOS: phải từ 10. trở lên


2. Các yêu cầu khác

– Đường truyền mạng phải ổn định.

– Đảm bảo các thông tin đăng nhập phải chính xác:

  • Đường link truy cập

  • Tài khoản, mật khẩu đăng nhập

– Cho phép ứng dụng truy cập vào vị trí, máy ảnh, bật thông báo trên điện thoại của bạn.

– Nắm rõ khái niệm, quy trình tổng quan của hệ thống CRM.