1.GIỚI THIỆU

Hiện nay trong kinh doanh mua bán một sản phẩm hoặc dịch vụ,  một doanh nghiệp có để mua bán giao dịch bằng nhiều đơn vị tiền tệ.
Hệ thống CloudPRO CRM hiểu được điều đó và cho phép bạn thiết lập và sử dụng nhiều “đơn vị tiền tệ” khác nhau trên cùng một hệ thống.

Lưu ý: Thiết lập này áp dụng tại các module bán hàng như: Báo giá, Đơn hàng, Đơn hàng mua, Hoá đơn, Phiếu thu, Phiếu chi.

2. HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP

Các bước thiết lập bạn tham khảo hướng dẫn dưới đây:

Lưu ý: Phần hướng dẫn này dành cho user có quyền quản trị hệ thống

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Bước 2: Click vào menu “Thiết lập thông tin”, chọn “Đơn vị tiền tệ”

Bước 3: Tại màn hình thiết lập “Đơn vị tiền tệ”, để thêm đơn vị tiền tệ mới thì chọn “Thêm ĐV tiền tệ”

Ví dụ tình huống thực tế:

Một doanh nghiệp sản xuất các tấm pin năng lượng mặt trời hoạt động tại 4 quốc gia khác nhau, bao gồm Nhật bản, Trung Quốc, Đức và Mỹ. Giao dịch được thực hiện bằng nội tệ ở từng quốc gia tương đương với việc đối với Nhật tiền giao dịch sẽ là Yên, ở Mỹ là USD, Trung Quốc là Nhân dân tệ và ở Đức là Euro.

Bây giờ chúng ta thiết hành thêm 4 đơn vị tiền tệ là Yên (¥), USD ($), Nhân dân tệ (¥) và Euro (€)

Ghi chú:

– Tên tiền tệ: Chọn đơn vị tiền tệ mới mà bạn muốn thêm. Chỉ định tên loại tiền tệ

– Mã tiền tệ: Trường này hiển thị mã tiền tệ (hệ thống tự điền)

– Ký hiệu: Trường này hiển thị ký hiệu tiền tệ (hệ thống tự điền)

– Tỷ lệ chuyển đổi: Chỉ định tỷ lệ chuyển đổi theo đơn vị tiền tệ mặc định (Ví dụ chuyển đổi từ Nhân dân tệ sang tiền Việt Nam là bao nhiêu?)

– Tình trạng: Chọn hộp để kích hoạt ĐV tiền tệ này hoạt động (Bạn có thể chọn các đơn vị tiền tệ ở các module liên quan)

Lưu ý: Ở phần tỷ giá quy đổi không nhập dấu “,”

Mô tả thêm về phần “Tỷ giá quy đổi”: Việc bán hàng được thực hiện ở các quốc gia khác nhau và bằng các đơn vị tiền tệ khác nhau. Vì thế rất khó để báo cáo doanh số bán hàng trong một báo cáo tổng hợp. Nếu CRM không hỗ trợ thiết lập quy đổi các đơn vị tiền tệ về chung 1 đơn vị , thì doanh số bán hàng thực hiện tại Nhật sẽ được báo cáo bằng Yên (¥) . Trong khi doanh thu bán hàng tại Đức sẽ được báo cáo bằng đồng Euro.

Chính vì thế, để báo cáo một cách chính xác và thống nhất, doanh số bán hàng nên được báo cáo bằng cùng một loại tiền tệ bằng cách thiết lập “Tỷ giá quy đổi”

Sau khi nhấn “Lưu” thì bạn đã thiết lập quy đổi xong cho đơn vị tiền tệ này.

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Giờ thì bạn có thể sử dụng các đơn vị tiền tệ này ở trong các module Báo giá, Đơn hàng, Hoá đơn, Phiếu thu, Phiếu chi.

Ảnh có chứa văn bản Mô tả được tạo tự động

Lưu ý: Tất cả các đơn vị tiền tệ khác VNĐ sẽ được quy đổi chung về VNĐ khi tạo báo cáo tổng hợp liên quan đến các dữ liệu này.

Chúc các bạn thành công!