Để thông tin công ty của bạn hiển thị trên phần mềm CloudPRO CRM ví dụ như: logo Công ty

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Hoặc thông tin công ty được hiển thị trên các báo giá, đơn hàng,… khi xuất ra file PDF hay hiển thị trong các email gửi đến khách hàng. Table Description automatically generated

Để thực hiện thiết lập các thông tin công ty, bạn thực hiện thao tác theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Click vào biểu tượng cài đặt, sau đó chọn “Cấu hình hệ thống”

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 2: Click vào “Thiết lập thông tin” chọn “Thông tin công ty”

Graphical user interface, application Description automatically generated

Bước 3: Tại màn hình thông tin công ty, bạn chọn “Sửa” ở góc phải

Graphical user interface, text, application Description automatically generated

Bước 4: Tại màn hình chỉnh sửa, bạn có thể cập nhật thông tin công ty theo nhu cầu, sau đó click “Lưu”

Graphical user interface, application Description automatically generated