Sau khi bạn được cung cấp thông tin login và đã login vào app, việc đầu tiên bạn cần làm là đổi mật khẩu cho tài khoản để đảm bảo các dữ liệu của bạn được bảo mật, thực hiện theo các bước hướng dẫn dưới đây để đổi mật khẩu:

​✍Bước 1: Nhấn vào menu bên góc trái màn hình

​✍Bước 2: Nhấn vào cài đặt

​✍Bước 3: Nhấn vào “Đổi mật khẩu”

​✍Bước 4: Nhập mật khẩu mới và mật khẩu xác nhận, sau đó nhấn “Lưu”