Giới thiệu về Mautic

I. Mautic là gì

 • Mautic là phần mềm tự động hóa tiếp thị (email, mạng xã hội và nhiều hơn nữa). Chúng ta tự cài đặt trên trang web của mình hoặc tạo tài khoản sử dụng miễn phí.

II. Mautic làm được gì?

 • Mautic cung cấp tính năng theo dõi chi tiết liên hệ. Cùng với công cụ chăm sóc tiếp xúc mạnh mẽ để giúp bạn tổ chức các chiến dịch tiếp thị của mình.
 • Mautic tự động hóa quá trình tìm kiếm và nuôi dưỡng địa chỉ liên hệ thông qua các trang đích. Và các biểu mẫu, gửi email, tin nhắn văn bản, thông báo web.
 • Theo dõi các phương tiện truyền thông mạng xã hội. Tích hợp với CRM của bạn và các hệ thống khác.

III. Lý do bạn nên sử dụng Mautic

 • Tất cả nguồn lực từ cộng đồng hỗ trợ nhằm phát triển hệ thống phần mềm Mautic
 • Mautic đáng tin cậy và có hiệu quả
 • Mautic không bị hạn chế giống như nhiều hệ thống tự động tiếp thị khác
 • Mautic có thể cải thiện tỷ lệ vào hộp thư Email của bạn
 • Quy trình tạo chiến dịch của Mautic dễ sử dụng

Mautic cho phép bạn sở hữu dữ liệu của bạn mãi mãi

IV. Các tính năng của Mautic

 • Tiếp thị mạng xã hội
 • Quản lý liên hệ
 • Thư điện tử quảng cáo
 • Các biểu mẫu
 • Chiến dịch
 • Báo cáo