Sau khi bạn đã login vào phần mềm lần đầu tiên, việc đầu tiên bạn cần làm chính là đổi mật khẩu đăng nhập nhằm bảo mật cho tài khoản của bạn.

​Bước 1: Click chọn biểu tượng ở góc phải phía trên màn hình, sau đó click chọn “Tùy chọn cá nhân


Bước 2: Tại màn hình thông tin cá nhân, chọn “Xem thêm” -> “Đổi mật khẩu


Bước 3: Bạn nhập thông tin mật khẩu cũ, sau đó nhập mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu mới, cuối cùng nhấn “Lưu”

Lưu ý:

  • Mật khẩu phải tuân theo quy tắc sau: độ dài ít nhất 8 kí tự và có ít nhất 1 chữ cái viết thường.
  • Sau khi đổi mật khẩu xong bạn cần đăng xuất ra và đăng nhập lại để hệ thống sử dụng mật khẩu mới trên tài khoản của bạn