Chức năng tìm kiếm toàn cục giúp bạn có thể xác định được thông tin của khách hàng đó đang được lưu trữ ở module nào.Ví dụ: bạn chỉ nhớ tên của khách hàng đó nhưng không nhớ khách hàng đó vẫn là loại khách hàng Lead hay đã là người liên hệ, bạn có thể tìm kiếm theo tên như sau:

​✍Bước 1: Tại màn hình Trang chủ, click vào tab “Tìm kiếm” ở góc dưới bên phải

​✍Bước 2: Nhập từ khóa tìm kiếm và nhấn tìm kiếm

​✍Bước 3: Hệ thống sẽ hiện tất cả module chứa dữ liệu có từ khóa bạn đang tìm kiếm, nhấn vào module tương ứng để xem thông tin