Sau khi đã cài đặt cho phép nhận thông báo trên điện thoại như đã hướng dẫn, bạn có thể sử dụng chức năng Notifications để nhận thông báo theo thời gian thực khi đồng nghiệp đề cập đến bạn, khách hàng tiềm năng mở email của bạn, nhắc nhở về một cuộc họp sắp đến hoặc một công việc cần phải làm, nhắc nhở sinh nhật khách hàng…

Ngoài ra, trước khi sử dụng chức năng này, bạn phải vào phần mềm CRM trên web để kiểm tra đã cài đặt nhận thông báo theo hình thức App hay chưa:

Sau khi đã kiểm tra các cài đặt xong, tại màn hình trang chủ, bạn nhấn vào tab “Thông báo” ở bên dưới để xem những thông báo liên quan đến bạn:

Chức năng thông báo ở điện thoại và trên web đều giống nhau, bạn có thể xem thông báo ở 3 màn hình:

Màn hình thông báo chung: khi bạn được giao việc, khi đồng nghiệp cập nhật thông tin của record mà bạn đang phụ trách, khi có opp chốt thành công,…

Màn hình cảnh báo hoạt động đến hạn/ quá hạn: đây là màn hình liệt kê ra những công việc nào bạn chưa làm hoặc quá hạn

Màn hình thông báo sinh nhật khách hàng: thông báo những khách hàng có ngày sinh nhật trong hôm nay hoặc sắp đến