Trường hợp bạn quên mật khẩu đăng nhập vào mobile app, có 2 cách để bạn lấy lại mật khẩu:


1. Cách xử lý 1

Bạn sử dụng tính năng “Quên mật khẩu” trên App để hệ thống gửi lại mật khẩu qua Email.

​✍Bước 1: Tại màn hình đăng nhập, click vào dòng chữ “Quên mật khẩu”

​✍Bước 2: Nhập thông tin Tên đăng nhập, Email đã đăng ký tài khoản, sau đó click “Gửi lại mật khẩu”

Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới đến email của bạn, dùng mật khẩu này để đăng nhập và tiến hành Đổi mật khẩu.


2. Cách xử lý 2

Báo cho người quản trị hệ thống (Admin) để cung cấp lại mật khẩu cho bạn