Người liên hệ là gì?

Đối với mô hình B2B (bán hàng cho công ty/tổ chức) Người liên hệ (Contact) là module quản lý thông tin cá nhân liên hệ trong một công ty hoặc tổ chức như: Họ tên, chức vụ, phòng ban, di động. Liên hệ này bao gồm những người liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp tới công việc (VD: Giám Đốc, Kế Toán…)

Đối với mô hình B2C (bán hàng cho KH cá nhân) thì thông tin KH cũng lưu trữ ở module này.
Lưu ý: Người liên hệ được tạo ra sau quá trình chăm sóc Lead, đối với data khách hàng cũ đã mua hàng thì mình lưu trữ tại module này.