Thêm mới câu hỏi thường gặp nhằm giải đáp các thắc mắc của đa số khách hàng có chung loại câu hỏi. Giúp tư vấn viên xử lý giải đáp các thắc mắc một cách nhanh chóng nhất trong quá trình chăm sóc khách hàng và để khách hàng cảm nhận được sự chuyên nghiệp từ bạn.

Bài toán thực tế: khách hàng mà bạn đang phụ trách chăm sóc gọi điện đến và có vài câu hỏi cần giải đáp (về thông tin sản phẩm, chất lượng sản phẩm…). Theo như cách thủ công thì bạn sẽ tra cứu câu trả lời ở đâu đó hoặc bạn sẽ hỏi lại đồng nghiệp, quản lý của bạn. Việc này rất mất thời gian và không hiệu quả trong những vấn đề mang tính cấp bách.

Phần mềm CloudPRO CRM có sẵn một nơi được xem như là một thư viện có thể lưu trữ kho kiến thức các câu hỏi thường gặp kèm câu trả lời, giúp bạn xử lý nhanh đáng kể trong các trường hợp giải đáp thắc mắc cho khách hàng. Cụ thể, danh sách câu hỏi này sẽ hiển thị ngay trên tính năng Tổng đài IP Call center, nếu khách hàng muốn giải đáp thắc mắc qua tổng đài, bạn có thể tra cứu câu trả lời trực tiếp ngay trên màn hình tổng đài.

Để lưu trữ các câu hỏi FAQs, bạn vui lòng tham khảo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào module “Kho kiến thức” (FAQs)

​✍Bước 2: Tại màn hình danh sách, click vào “Thêm bài viết”

​✍Bước 3: Nhập câu hỏi – câu trả lời và các thông tin liên quan khác, sau đó click “Lưu”

Kết quả sau khi nhập câu hỏi thường gặp: