Bước 1: Truy cập vào màn hình điều phối, tab theo dõi đơn hàng thuê mượn, bạn dán mã đơn hàng và tìm kiếm

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

Bước 2: Sau khi tìm ra thông tin đơn hàng tương ứng, bạn click vào điều phối

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

Bước 3: Bạn hãy untick hết tất cả các công việc cũ của đơn hàng trước đây (nếu như chưa thực hiện)

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

Bước 4: Kéo xuống dưới cùng để tìm kiếm công việc thu hồi, sau đó tiến hành điều phối cho KT đi thực hiện việc thu hồi máy cho thuê về

A screenshot of a computer Description automatically generated

 

Bước 5: Kỹ thuật thực hiện công việc thu hồi trên App KT, (Tham khảo thác tác trên app – CV thu hồi)