Trong quá trình chăm sóc nếu khách hàng tiềm năng (lead) phát sinh lệnh đặt khám, ta tiến hành chuyển đổi lead thành người liên hệ,

Để chuyển đổi lead thành người liên hệ bạn thực hiện như sau:

Bước 1: Bạn chọn module “Lead”, tại màn hình danh sách, bạn tìm kiếm và chọn “Lead” cần chuyển đổi.

Bước 2: Click vào button “Chuyển đổi Lead”.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 3: Popup chuyển đổi lead hiển thị, bạn nhập thêm thông tin trong form chuyển đổi lead (có thể tick vào thêm công ty hoặc thêm cơ hội trong quá trình chuyển đổi).

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Bước 4: Sau khi bạn nhấn lưu, lead sẽ được chuyển sang thành người liên hệ tương ứng.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Lưu ý:

– Lúc này lead tương ứng sẽ có tình trạng là đã chuyển đổi

– Toàn bộ hoạt động chăm sóc lead này từ trước tới giờ sẽ được di chuyển sang bên người liên hệ tương ứng.

A screenshot of a computer

Description automatically generated