Khi bắt đầu sử dụng – hệ thống cần setup 1 tài khoản email để “Cấu hình máy chủ gửi mail” gửi mail  đi từ CRM.  Ví dụ như: gửi thông báo qua mail cho KH, gửi Email chúc mừng SN, Gửi Email cám ơn mua hàng, gửi email nhắc nhở công việc, lịch hẹn,..

Cách cấu hình cho mỗi nhà cung cấp dịch vụ email không giống nhau. Sau đây CloudPRO CRM sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình đối với 4 nhà cung cấp email:

– Gmail

– Zoho

– Mắt bão

– Mailgun

Lưu ý:

– Nếu chỉ cần gửi thông báo đơn thuần từ hệ thống -> thì có thể sử dụng 1 tài khoản gmail (ví dụ crm@gmail.com)

– Nếu cần chạy các hoạt động MKT hoặc CSKH số lượng lớn thì cần có 1 tài khoản email server (ví dụ như mailgun,…)