Điều khoản & điều kiện là module giúp bạn thiết lập các chính sách, nghĩa vụ, quyền lợi,… ràng buộc trong bán hàng, mua hàng như:

– Giá

– Hóa đơn, thanh toán

– Bảo hành, bảo trì, đổi trả

– Chấm dứt, hủy bỏ, hoàn thành hợp đồng,…

– …

Để thiết lập các điều khoản, điều kiện trong hợp đồng, đơn hàng, báo giá,…bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào “Cấu hình hệ thống”

​✍Bước 2: Vào mục “Mua hàng”, chọn “Điều khoản & Điều kiện”

​✍Bước 3: Tại màn hình thiết lập điều khoản điều kiện, bạn chọn module để thêm thông tin

​✍Bước 4: Nhập thông tin tại đây, sau đó chọn “Lưu” để hoàn tất.

Sau khi lưu, các thông tin này sẽ được thiết sẵn trong hóa đơn mà không cần phải nhập lại.